Hírlevél

Ne maradjon le eseményeinkről! Iratkozzon fel hamarosan induló hírlevelünkre.

KÁTÉ - konfirmációs felkészítő alkalmak

Első alkalom Utolsó alkalom
2023. október 6. 2023. december 31.
Nap: péntekenként
Időpont: 17:00 - 18:00
Helyszín: Gönczy Refi 111-es terem
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 3-5.
Kiválasztott alkalom: 2023. november 24. péntek

Leírás:

Korábban egy sajátos pedagógiai módszer volt a kérdés-feleletekkel való tanítás-tanulás. Ennek a műfaját jelenti a káté. A káté a konfirmációs felkészítő része. A káté szó egy görög eredetű kifejezésből származik (jelentése: visszhangozni), amely arra a kérdés-felelet formára utal, amelyben reformátusságunk egyik ősi hitvallási irata fogalmazódik meg. Ez a hitvallás a németországi Heidelberg városához köthető, így egyszerűen a Heidelbergi Káté címet viseli. Ebben alapvető hitkérdések fogalmazódnak meg, amelyekre válaszokat is találunk. Ez a forma és kifejezés utal arra, ahogyan a konfirmációs felkészítő alkalmak zajlanak: megfogalmazódó kérdéseinkre igyekszünk közösen válaszokat találni, különböző témák mentén. Ezek között szerepel néhány alapfogalom tisztázása, a Biblia megismerése, az ünnepeink és azok hátterének, jelképeinek felfedezése, a Református Egyház felépítésének, hagyományainak, valamint a körülöttünk élő más felekezeteknek a megismerése. A konfirmáció a 7. és 8. osztályos korosztályt érinti. Az alkalmak időpontját az iskolai rend figyelembevételével, közös egyeztetés után határozzuk meg. A konfirmációs felkészítőket egy tanéven keresztül tartjuk, vidám hangulatban, jó társaságban, a fiatalok érdeklődési köréhez és életkori sajátosságaihoz igazodva. A hangsúly az élményalapú nevelésen van, éppen ezért a felkészítő tanév során több közösségi programot, kirándulást szervezünk. A felkészítőt (KÁTÉ-oktatást) egy rendhagyó vizsgával zárjuk, amelyre meghívjuk a konfirmandus fiatalok családtagjait, barátait. A vizsga egy kötetlen beszélgetésből áll, majd közös uzsonnával végződik és rendkívül élménydús, mellőzve minden stressz-helyzetet. A KÁTÉ-oktatás végén – amennyiben a fiatalok családjaikkal együtt úgy gondolják -, van lehetősége a gyerekeknek a keresztelési fogadalmukat megerősíteni, amelyet egykor szülei, keresztszülei kereszteléskor tettek. Ezt a megerősítést latin eredetivel úgy mondjuk: konfirmálni. Innen tehát az elnevezés. A felkészítő végén ünnepi istentiszteletet tartunk és együtt adunk hálát Istennek gyülekezetünk új, fiatal tagjaiért. A csoport vezetője Ésik Ádám lelkész, vallástanár. 

Mi az a Timóteus project?

„Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben.” (1Tim 4,12)

Gyülekezetünk fontosnak tartja a gyermekek és a fiatalok között végzett missziót.

A Timóteus project-területnek az egyik legnagyobb, Isten iránti hálára indító eseménye, hogy 2020. szeptember 1-jétől hosszú évtizedek után újra az Egyházközségünk fenntartásába került a szomszédos általános iskola, ami így Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolaként kezdte meg működését. A vonatkozó törvények és előírások teljes betartásával szerveződött meg a református oktatói-nevelői munka. Egyházközségi szempontból azonban kiemelt helyet foglal el iskolánk, mint új missziói lehetőség. Ezáltal fontos lehetőséget biztosítani gyermekeinknek, hogy a nekik szervezett programokon által közelebb kerüljenek Istenhez gyülekezetünkön keresztül akár tanévi keretben, akár szünetek idején.

Több olyan alkalommal, foglalkozással készülünk, ami a református iskolai, valamint a kötelező (városban az egyéb iskolákban szervezett) hittanoktatásunk szerves, egyben kiegészítő része lehet és kísérletet tesz arra, hogy szélesebb körben elérje a gyermekeket, fiatalokat. Programjaink spektruma több korosztályt is érint.

Örülünk annak, hogy az óvodás- és általános iskolás korosztály mellett elindult egy komolyabb érdeklődés az egyik helyi gimnázium részéről (Hőgyes Endre Gimnázium, rövidítve HEG) is közös programok kivitelezésére, prevenciós előadások megtartására.

Ígéretes kapcsolatfelvétel indult el a Szép Ernő Kollégium vezetőségével (rövidítve SZEK) is. Megfogalmazódott a kollégium igazgatónője részéről, hogy a fiatalok lelki-mentális egészségét szem előtt tartva szervezzünk tematikus programokat a kollégisták számára.

 Továbbra is terveink között szerepel egy ifjúsági központ (multifunkciós közösségi tér) kialakítása, amely lehetővé tenné a fiatalok találkozását, társasjáték estek szervezését és olyan alkalmak, foglalkozások megtartását, amelyek erősíthetik a hitbeli elköteleződést. A gyülekezet 2018-ban vásárolt egy ingatlant az ANNA Idősek Otthona tőszomszédságában, ennek apropóján az ifjúsági központ a SAMU Ifjúsági Központ nevet viselhetné, röviden S.I.K.


Tovább olvasom
Vissza az előző oldalra

Timóteus project további alkalmai:

https://www.hszref.hu/