Hírlevél

Ne maradjon le eseményeinkről! Iratkozzon fel hamarosan induló hírlevelünkre.

A Hajdúszoboszlói Református Anna Idősek Otthona 2002.dec.15-én nyitotta meg kapuit a beköltözni vágyó idősek előtt 2005-ig emelt, ezután általános szintű ellátást nyújtva, a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség fenntartásában.

Az idősek ápolását-gondozását nyújtó intézményi ellátást azok a személyek jogosultak igénybe venni, akik 18. életévüket betöltötték és önmaguk ellátására csak részben vagy egyáltalán nem képesek, továbbá olyan betegségben szenvednek, amely tünetegyüttes rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az intézmény a Református Egyház gyakorlata és hitelvei szerint működik.

11 db kétszemélyes és 22 db egyszemélyes szobája van. Minden szobához külön fürdőszoba tartozik. Szintenként egy teakonyha került kialakításra és nagyon szép közösségi terek, imaterem áll a lakóink rendelkezésére. Az épület akadálymentes.

Az épitészeti és tárgyi feltételek mellett a 11 gondozó és ápoló, valamint a és a vezető ápoló munkájának minőségét a várakozók hosszú sora tükrözi.

Működési engedélyünk országos, bárki benyújthatja kérelmét területi vagy vallási hovatartozás nem feltétel.

A bekerülés rendje: Bekerülni csak önkéntes alapon lehet. A szóbeli vagy irásbeli kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a 9/1999.(XI. 24.) számú SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást valamint II. része szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot.

Vizsgálni kell a gondozási szükségletet, melynek keretében meg kell állapítani, hogy az ellátást igénylő jogosult e kora, családi helyzete vagy állapota miatt az ellátásra a 36/2007.(XII.22.) SZMM rendeletben meghatározott értékelő adatlap szerint. Az elhelyezést megelőzően előgondozást végzünk, ahol megállapításra kerül az elvárások és igények kölcsönösen egyeznek.

Az ellátás biztosításáról megállapodást kötünk a kérelmezővel. Az idős otthoni elhelyezésért térítési díjat kell fizetni, melynek összegéről írásban tájékoztatjuk az ellátottainkat.

Az intézmény az Idősek Otthonában biztosítja az ellátottak számára:

 • A kulturált lakhatási körülményeket, napi ötszöri étkezést, szükség szerinti diétát.
 • Textília-ellátást előírás szerint, alsó-felső ruházatot szükség szerint az előírások figyelembe vételével. Ezek tisztítását, javítását.
 • Tisztálkodási lehetőséget, eszközöket
 • Mentális gondozást, egészségügyi ellátást.

Az intézmény orvosa folyamatosan felügyeli lakóink állapotát, a szakorvosi ellátáshoz, kórházba betegszállítóval, vagy az Otthon saját járművével haladéktalanul eljuttatjuk a rászorulókat.

Az intézmény a kötelező alapfeladatain túl, melyek

 • tanácsadás
 • esetkezelés
 • gondozás
 • étkeztetés
 • felügyelet
 • háztartáspótló segítségnyújtás
 • szállítás
 • készségfejlesztés, közösségfejlesztés
 • lakhatás
 • szervez az ellátottak részére évente belföldi kirándulást, más intézmények rendezvényein való részvételt.

Intézményen belül térítéssel biztosít fodrász, manikűr szolgáltatást igény szerint. A szolgáltatások, programok díja a vállalkozó (fodrász, manikűrös) érvényben lévő szolgáltatási árai szerint egyenesen a vállalkozónak fizetendő.

Az ellátás iránt érdeklődni, a szükséges dokumentációt beszerezni, a Hajdúszoboszló Dózsa György u. 9-11 alatt lehet. Az intézményünk nyitott, szeretettel várjuk az érdeklődőket.

https://www.hszref.hu/