Hírlevél

Ne maradjon le eseményeinkről! Iratkozzon fel hamarosan induló hírlevelünkre.

Szociális étkeztetés

Intézményünk a Hajdúszoboszló közigazgatási területén bejelentett lakó illetve tartózkodási hellyel rendelkező nyugdíjban vagy nyugdijszerű ellátásban részesülő lakosoknak biztosítja a szociális étkezést.

Ezen ellátási forma keretén belül elsősorban azoknak a rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell elsősorban gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem képesek biztosítani, különösen

 • a) koruk,
 • b) egészségi állapotuk,
 • c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 • d) szenvedélybetegségük, vagy
 • e) hajléktalanságuk miatt.

Az ellátandó célcsoport:

 • a) a nyugdíjban, nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek,
 • b) a fogyatékossági támogatásban részesülő személyek,
 • c) az időskorúak járadékában részesülő személyek,
 • d) a hadigondozott személyek ( a Hdt. 17. § (1) bekezdés d) pontja alapján)
 • e) az emelt összegű családi pótlékban részesülő személyek.

A fenntartó a meglévő kapacitás miatt kiszélesítette a jogosultak körét.

Az étkeztetés igénybe vehető:

 • elvitellel,
 • helyben fogyasztással,
 • lakásra történő szállítással.

Az ellátást igénylő egészségi állapotára tekintettel, szakorvos javaslatára diétás étkeztetést is biztosít az intézmény. Ezt a felsőfokú végzettségű dietetikus felügyeletével tudja megvalósítani.
A szolgáltatás igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjak összegét a fenntartó határozza meg.
A lakásra történő szállítás igényének elbírálásáról az intézményvezető dönt a kapacitás figyelembevételével.
Az ételt az intézmény saját konyhája biztosítja, ahol dietetikus által összeállított normál, epekímélő és cukorbetegeknek készült menüt biztosítunk.

Az ellátás igénybevételének módja:
A szolgáltatás szóban vagy írásban kérelmezhető. Szükséges a jogosultság és a jövedelem igazolása.
Az intézményvezető a benyújtott igazolások alapján dönt a szolgáltatásra való jogosultságról, és megállapodást köt a szolgáltatás igénybevételére.
Az ellátást igénybevevő amennyiben az étkeztetést bármely okból nem kívánja igénybe venni, azt legkésőbb a szüneteltetést megelőző két nap 10.00 óráig jeleznie kell. Az újbóli igénybevételre is ez vonatkozik.
További tájékoztatás, illetve a szükséges dokumentációs anyag a Hajdúszoboszló Dózsa György út 9-11. alatt kérhető.

https://www.hszref.hu/