Hírlevél

Ne maradjon le eseményeinkről! Iratkozzon fel hamarosan induló hírlevelünkre.

Házi segítségnyújtó szolgálat

A Hajdúszoboszlói Református Anna Idősek Otthona 2012 óta működtet a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtást.

Ellátási területei: Hajdúszoboszló és Nagyhegyes.

Ezen két településen hét körzetben 8 gondozó teljesít segítő szolgálatot.

A házi segítségnyújtás folyamatosan prosperáló szolgáltatás. A befogadott ellátotti létszám: 50 fő személyi gondozás, 3 fő szociális segítés. A folyamatos igények mára már a teljes kihasználtságot eredményezték. Jelenleg 68 fő részére biztosítunk személyi gondozást a házi segítségnyújtás keretében.

A házi segítségnyújtás magában foglalja a szociális segítést és a személyi gondozást.

Szociális segítés keretében biztosítja:

  • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
  • a háztartási tevékenységben való közreműködést,
  • a vészhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
  • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében:

  • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
  • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
  • a szociális segítés keretében elvégzendő feladatokat.

Az ellátás igénybevételét írásban kell kérelmezni.

A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a 9/1999.(XI. 24.) számú SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást valamint II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, melynek keretében meg kell állapítani, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt. Meg kell állapítani továbbá a napi gondozási szükséglet mértékét a gondozási szükséglet vizsgálatáról szóló 36/2007.(XII.22.) SZMM rendeletben meghatározott értékelő adatlap szerint.

Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni. Az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja az intézményvezető.

Ezen ellátás igénybevétele önkéntes.

Az igénybenyújtás helye: Hajdúszoboszlói Református ANNA Idősek Otthona (Hajdúszoboszló Dózsa György út 9-11.)

https://www.hszref.hu/