Hírlevél

Ne maradjon le eseményeinkről! Iratkozzon fel hamarosan induló hírlevelünkre.

Csáki Ferenc

1946 őszén születtem, földműves, templomjáró református családba a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírbogdányban, első gyermekként. Anyai nagyszüleim évtizedeken keresztül a helyi református egyházközség presbiterei voltak.

Egyetlen testvéremmel, öcsémmel együtt megkeresztelkedtünk és az akkori nehéz idő ellenére konfirmáltunk, így az egyházközség tagjai lettünk. Nyíregyházán a Kossuth Lajos reál gimnáziumban érettségiztem, és a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen folytattam tanulmányaimat. 1970-ben diplomáztam, Bányagépész Mérnöki szakon és még 1972-ben hegesztő szakmérnöki képzést szereztem.

Édesanyámat és öcsémet nagyon korán eltemettük. 1970-ben megnősültem, feleségem Szabó Éva tanító, velem költözött Hajdúszoboszlóra és a Gönczy Pál Általános Iskolában tanított, nyugdíjazásáig.

Gáz és Olaj Szállító Vállalatnál dolgoztam 1978-ig, aztán a Nagyhegyesi Vörös Október Termelőszövetkezet műszaki ágazatát vezettem. A rendszerváltás a munkahelyemet megszüntette, megalakítottuk a Nagyhegyesi Növénytermelő Kft.-t, aminek igazgatója lettem. 2000-ben a Kft. felbomlása után, saját gazdaságot szerveztem, és a mai napig ezt vezetem.

1972-ben Szabolcs Ferenc nevű, 1979-ben Szilárd nevű gyermekünk született. Az idősebbik fiam a gazdaságot fokozatosan átveszi, mivel szakirányú egyetemi végzettsége és kedve is van hozzá. A kisebbik fiam a médiában, fotózásban tevékenykedik, inkább művész, mint reál lélek. Egyetlen unokámat, Máté Szabolcsot 2009-ben kereszteltük a hajdúszoboszlói templomban.

Én egy kedves családi ismerősünk, halálos balesete után tértem újra vissza 2004-ben a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség gyülekezetébe. 2006. január 8-án tettem presbiteri esküt a hajdúszoboszlói templomban.

Azóta szolgálom teljes erőmmel, tiszta szívvel Urunkat, és az egyházközség ügyes, bajos dolgait. 2008. december 20-án lettem a Hajdúvidéki Református Egyházmegye Zsinati világi képviselője. Ezt a feladatot 2014-ig láttam el, a Zsinatnak abban az időszakában, amikor óriási változások történtek a Magyarországi Református Egyházban. Részt vettem 2009. május 22-én a Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinati ünnepségén, ahol megalakult a „Magyar Református Egyház”, amely az alkotmányában rögzített egyháztagságot kiterjesztette a világ különböző részein élő, minden magyar reformátusra.

Ebben az időszakban, az Egyházközségünkben általános gondnokként is tevékenykedtem. Jelenleg az Egyházközség Számvizsgáló Bizottságában tevékenykedek és az ANNA Otthon felügyeletére is vezérelt az Úr Jézus, hogy a rászoruló idősebb nemzedék ügyét szolgáljam.

Minden Kedves Testvéremnek figyelmébe ajánlom életem vezérfonalát meghatározó bibliai idézetet:

„És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben, megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe.” (1Tim 3,16)

Csáki Ferenc - Presbiter
Vissza az előző oldalra
https://www.hszref.hu/