Hírlevél

Ne maradjon le eseményeinkről! Iratkozzon fel hamarosan induló hírlevelünkre.

Konfirmáció

A konfirmáció szó latin kifejezés, azt jelenti: megerősítés. A konfirmáció alkalmával van lehetőség a gyülekezet előtt bizonyságot tenni hitünkről és elköteleződni az Úr Jézus mellett. Gyülekezetünk gyakorlata szerint a 7-8. osztályos gyermekek konfirmálnak, azaz a szülők, keresztszülők kereszteléskor tett fogadalmát erősítik meg önként. A felkészítő során a gyermekeket konfirmandusoknak nevezzük.

A konfirmáció alkalmával elmondott fogadalom szövege így hangzik:

„Ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztyén anyaszentegyházunknak egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja leszek.”

Gyakorlati tudnivalók:

  • A konfirmációra a hitoktatóknál és a lelkipásztoroknál van lehetőség jelentkezni, az aktuális tanév elején.
  • A konfirmandus gyerekeket 1 tanéven keresztül heti 1-1,5 órában készítjük fel tanórán kívüli tanfolyamon. Ennek a tanfolyamnak az időpontját minden tanév elején meghatározzuk.
  • A felkészítő tanfolyam után kerül sor- családi, baráti körben- az un. konfirmációs vizsgára egy megjelölt szombat délután. Ez a vizsga egy kötetlen, jó hangulatú, beszélgetős számonkérés, ami közös vendégséggel zárul.
  • A konfirmációs vizsgát követően pünkösd vasárnapján ünnepélyes fogadalomtétel van a gyermekek részéről a vasárnap 10 órai istentiszteleten, amelyre szeretettel várjuk a gyermekek szüleit, keresztszüleit, hozzátartozóit, barátait! Ekkor úrvacsoráznak először a konfirmandusok, azaz magukhoz veszik a kenyeret és a bort, amelyek Jézust testét és vérét jelképezik az önfeláldozó szeretetben. Az ünnepi istentisztelet során kapják meg a gyermekek a Konfirmációs emléklapot is, miután az ősegyház hagyományait követve kézrátétellel megáldjuk őket.
  • Ha valakinél elmaradt a konfirmáció, van lehetőség azt felnőtt korban is pótolni.
  • Felnőtt konfirmáció lehetséges egyéni jelentkezés és felkészítő útján, megbeszélt egyedi találkozók alkalmával, vagy van lehetőség részt venni a Fülöp Misszió keretében rendszeresen indított felnőtt keresztelési- és konfirmációs tanfolyamunkon.
  • A konfirmációnak semmilyen anyagi költsége nincsen!
https://www.hszref.hu/