Hírlevél

Ne maradjon le eseményeinkről! Iratkozzon fel hamarosan induló hírlevelünkre.

Keresztelés

A keresztség sákramentumát maga az Úr Jézus szerezte, amelyet Máté evangéliumának 28. részében, a 18-20. versekben így olvashatunk: “Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

A keresztség annak a szövetségnek a jele, amelyet az Úr Jézus áldozata révén az Atya kiterjesztett az egész világra. Így annak mi is részesei lehetünk, az Isten közösségéhez tartozhatunk hit által. Hisszük, hogy ez a szövetség mindenkire kiterjed, így a gyermekekre is. Gyermekkeresztség során viszont, mivel ők még nem tudják hitüket megvallani, a szülők, keresztszülők fogadalmat tesznek, hogy hitben nevelik gyermeküket, hogy ők megismerhessék a kegyelem Urát.

A fogadalom kérdései:

1. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya-, Fiú-, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadjuk?
A válasz: Akarjuk.

2. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?
A válasz: Ígérjük és fogadjuk.

Gyakorlati tudnivalók:

  • Mivel a keresztség egy sákramentum (szentség), az Úr Jézus elrendelése, így annak semmilyen költsége nincsen!
  • Gyermekkeresztelésre a vasárnapi 10 órai istentiszteleten van lehetőség elsődlegesen.
  • Felnőtt keresztelés lehetséges egyéni jelentkezés és felkészítő útján, megbeszélt egyedi találkozók alkalmával, vagy van lehetőség részt venni a Fülöp Misszió keretében rendszeresen indított felnőtt keresztelési- és konfirmációs tanfolyamunkon.
  • Keresztelésre való jelentkezés esetén, legyen az gyermek- és/vagy- felnőtt keresztelés, kérjük keressenek meg bennünket a Lelkészi Hivatalban nyitvatartási időn belül vagy elérhetőségeinken további információkért!
https://www.hszref.hu/