Hírlevél

Ne maradjon le eseményeinkről! Iratkozzon fel hamarosan induló hírlevelünkre.

Támogatási lehetőségek

Egyházfenntartói járulék:

Református Egyházunkban, így a Hajdúszoboszlói Református Egyházközségben is a gyülekezet legismertebb támogatási formája az egyházfenntartói járulék. Az egyházfenntartói járulék befizetői adják össze a számba vett egyháztagok közösségét, akik ezáltal bekerülnek a Választói névjegyzékbe.

Az egyházfenntartói járulék összege gyülekezetenként eltérő lehet, amelyet az adott Egyházközség Presbitérium határoz meg minden év elején. Ennek összege jelenleg 5.000 Ft/fő/év. A befizetésére többféle lehetőség van az adott év során: személyesen nyitvatartási időben a Lelkészi Hivatalban, sárga csekken postai úton, illetve banki átutalás formájában a gyülekezet számlájára, feltüntetve a közlemény rovatban a befizető(k) nevét.

Céladományok:

A gyülekezeti élet támogatására az egyházfenntartói járulékon túl céladományok formájában is van lehetőség. Ezek az adományok – ahogyan a név is mutatja -, egy-egy előre meghatározott területet támogatnak a Presbitérium engedélyével. A Hajdúszoboszlói Egyházközség életében többféle folyamatos adománygyűjtés zajlik. Ezekkel támogathatják a különböző közösségi, kulturális programjainkat, a rászorulókat, intézményeink időseit, iskolánk gyermekeit.

Jelenleg is folyamatban lévő céladományozási lehetőségek:

  • Adomány Isten dicsőségére: Régi református hagyományaink egyike, amelyben Isten iránti hálánkat fejezzük ki. Keresztyén emberekként jól tudjuk, hogy mindenünk az Úrtól van, így az Ő közösségének, a gyülekezetnek mindebből, amit kaptunk, visszajuttatunk valamit, segítve ezzel a gyülekezet hétköznapjait.
  • Adomány úrvacsorai jegyekre: Ünnepeinkhez kapcsolódóan rendszeresen megterítjük az Úr asztalát. Az úrvacsorai jegyek (kenyér és a bor) rendszeres beszerzését szintén támogathatják anyagi adományaikkal, esetleg a jegyek felajánlásával. Egy évben hat alkalommal veszünk úrvacsorát.
  • Adomány gyermekek karácsonyára: December 24-én, az ünnepi istentiszteleten minden gyermeket megajándékozunk egy nagyobb csomaggal, amely a gyülekezet ajándéka számukra. Az erre a célra érkező befizetésekből vásárolhatjuk meg az ajándékokat.
  • Adomány nyári gyermektáborra: Nyaranta egyhetes gyermektáborokat szervezünk, ahol a bibliai történetek megismerésén túl nagy hangsúlyt fektetünk a jó kedvre, arra, hogy a résztvevő gyermekek valódi élményekkel gazdagodhassanak, így különféle programokkal készülünk a számukra. A céladományok összegét ezeknek a fedezésére fordítjuk.
  • Adomány ifjúsági központ létrehozására: A Hajdúszoboszlói Református Egyházközség egyik fontos célkitűzése a jövőre nézve, hogy létrehozzon egy már meglévő ingatlanjában egy olyan ifjúsági központot, amely otthont adhat a gyermek -, és ifjúsági programoknak, illetve ahol lehetőség lenne a távolabbról érkező ifjúsági csoportok elszállásolására. Adományaikkal egy többfunkciós közösségi tér megvalósulását támogathatják.
  • Adomány templom renoválására: Az Egyházközség épületeinek állagmegóvása fontos feladatunk. Ennek a legfőbb pontja a lelki otthonunk, a műemléki templomunk, amely a városunk legrégebbi épülete és egyben kiemelt turisztikai látnivaló. Adományaikkal a templomunk műemléki jellegének, szépségének megóvását és a sérülések javítását támogathatják.
  • Adomány gyülekezeti életre: A gyülekezeti életre szánt céladományok bevétele minden területet érint a rendkívüli programok lebonyolításától az egyszerű, hétköznapi feladatokon át egészen a gyülekezeti munkához szükséges eszközök biztosításáig, vagy éppen közüzemi kiadásaink finanszírozásáig.
  • Adomány az ANNA Idősek Otthonának: Egyházközségünk több, mint másfél évtizede elkötelezett a magas színvonalú szociális szakápolásban és az idősek felé végzett szolgálatban, legyen szó mentálhigiénés foglalkozásról, házi segítségnyújtásról, bentlakásról. Ez az adományozási lehetőség intézményünk működését segíti.
  • Adomány a református közoktatásért és iskoláért: Egyházközségünk évszázadok óta végzi a településen belül oktatói-nevelői munkáját, gyermekek százainak átadva az Isten-hit és a keresztyén értékrend alapjait. A városunk oktatási intézményein (óvoda, iskola, középiskola) túl református általános iskolát tart fenn gyülekezetünk. Adományaikkal ezt a szolgálati területet támogathatják.

Száraz-, tartós élelmiszer adományok, tisztálkodási szerek stb.:

Egész évben folyamatosan gyűjtünk száraz -, tartós élelmiszereket, tisztálkodási szereket, tanszereket, íróeszközöket, amelyeket a rászoruló családoknak, a tőlünk segítséget kérőknek juttatunk el. Különös szerepe van ennek a szolgálatnak a karácsonyi-, illetve krízis-időszakban, amikor minden évben a gyülekezet tagjainak felajánlásaiból 150-200 rászoruló idős-, egyedülálló-, vagy gyermekeket nevelő családot ajándékozunk meg.

https://www.hszref.hu/